Uw belastingaangifte en de alimentatie. De last minute tips!

Over minder dan een week dient de aangifte inkomstenbelasting 2019 te zijn ingediend. Zorg dat u dit op tijd doet of vraag uitstel aan om te voorkomen dat u een boete moet betalen. In deze blog een paar laatste tips voor het invullen van de belastingaangifte. Meer informatie over het verschil tussen bruto en netto alimentatie leest u hier.

Partneralimentatie

In de aangifte dient onderscheid gemaakt te worden tussen de alimentatieplichtige (de betaler) en de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). Als u betaalt, is de partneralimentatie een aftrekpost. Hierdoor daalt het inkomen waarover u belasting moet betalen.

Voor de ontvanger geldt dat diegene over de partneralimentatie inkomstenbelasting dient te betalen. U geeft dit dus op in box 1. Heeft u kosten gemaakt om de partneralimentatie vast te stellen, ter verdediging tegen een voorgestelde verlaging door uw ex-partner of voor het innen van de alimentatie? Een aantal van deze kosten kunt u opgeven als aftrekpost. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de advocaat, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten.

In het geval de partneralimentatie wordt afgekocht, dient u dit gehele bedrag in de aangifte over het betreffende kalenderjaar op te geven als aftrekpost respectievelijk als inkomen.

Voorlopige teruggave

Betaalt u partneralimentatie en krijgt u daar maandelijks een bedrag over terug van de belastingdienst? Check meteen even of de teruggave nog wel wordt berekend over het juiste bedrag. Is de hoogte van de partneralimentatie recent gewijzigd, maar heeft u deze nog niet doorgegeven aan de belastingdienst? Dan is het aan te raden om dit ook aan te passen. Dit heeft geen invloed op de belastingaangifte 2019. Maar het voorkomt dat u over 2020 een aanslag ontvangt en moet terug betalen.

Kinderalimentatie

Sinds 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Het bedrag wordt ook niet als inkomen gezien voor de ontvanger. Dus het bedrag aan kinderalimentatie is bruto en netto hetzelfde, omdat er geen belasting over hoeft te worden betaald.

Heeft u vragen over de alimentatie of wenst u de hoogte te wijzigen? Stel hier uw vraag. Wij helpen u graag met het maken van een herberekening.