Mag u alle alimentatie houden?

U ontvangt iedere maand alimentatie. Moet u daar belasting over betalen of kan u het volledige bedrag gebruiken? Deze blog voorkomt dat u onaangenaam verrast wordt door de blauwe envelop van de belastingdienst.

Kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht om de eigen kinderen te onderhouden. Nadat de ouders zijn gescheiden, kan aan de ex-partner een bijdrage in de zorg en opvoeding worden betaald. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. Deze onderhoudsbijdrage wordt veelal betaalt aan de ex-partner die het merendeel van de tijd voor het kind zorgt. De kinderalimentatie is bruto en netto hetzelfde bedrag. Dat betekent dat de ouder die het bedrag ontvangt, geen belasting hierover hoeft te betalen. U mag dus het volledige bedrag aan kinderalimentatie houden.

Partneralimentatie

In het geval uw ex-partner aan u een bijdrage in het levensonderhoud betaalt voor uzelf, ontvangt u partneralimentatie. U heeft recht op partneralimentatie na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

De onderhoudsbijdrage die u ontvangt, wordt gezien als inkomen. Over het bedrag is nog geen belasting betaald, dat moet u als ontvanger nog betalen. U ontvangt dus een bruto bedrag, u betaalt belasting en houdt een netto bedrag over om te besteden.

Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van het totale bruto bedrag dat u jaarlijks ontvangt. Het bedrag dat u aan alimentatie ontvangt opgeteld met andere inkomensbronnen (inkomen van uw werkgever, een uitkering enz.) minus eventuele aftrekposten. Is het belastbaar inkomen in 2020 lager dan € 68.508,-? Dan betaalt u 37,35% belasting over de ontvangen partneralimentatie. Als u een hoger belastbaar inkomen heeft, betaalt u 49,50% aan belasting.

Een rekenvoorbeeld

U werkt en heeft een inkomen via uw werkgever van € 20.000,- bruto per jaar. Daarnaast ontvangt u per maand €1.000,- bruto aan partneralimentatie. Omgerekend is dit € 12.000,- bruto per jaar.

In totaal heeft u een bruto jaarinkomen van € 32.000,-.

U betaalt 37,35% aan belasting.

Dat betekent dat u over uw maandelijkse partneralimentatie van € 1.000,- bruto een bedrag van € 373,50 aan belasting betaalt. Het bedrag dat overblijft na het betalen van de belasting, in dit geval € 626,50 mag u zelf houden.

Wilt  u weten wat u overhoudt van de alimentatie? Stel hier uw vraag.