Disclaimer

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van de Alimentatiebalie zoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van de Alimentatiebalie zijn te raadplegen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks garandeert de Alimentatiebalie niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van technische fouten of schrijffouten is. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf.

De Alimentatiebalie is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. De Alimentatiebalie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van de Alimentatiebalie verwijst. Verwijzingen naar websites die niet door de Alimentatiebalie worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. De Alimentatiebalie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berust uitsluitend bij de Alimentatiebalie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken