Kinderalimentatie

U gaat uit elkaar en de kosten van de kinderen moeten worden verdeeld. Welk bedrag aan kinderalimentatie past in uw situatie?

De kinderalimentatie is afhankelijk van onder andere het inkomen van beide ouders en de zorgregeling. In principe ontvangt de ouder die het meest voor de kinderen zorgt, de kinderalimentatie. Dit is alleen anders als er tussen beide ouders een groot inkomensverschil is en de meestverdienende ouder het merendeel van de tijd voor de kinderen zorgt.