Alimentatie in tijden van corona: ’Communicatie is het codewoord’

Door de coronacrisis verliezen de meeste mensen een deel van hun inkomen. Dit betekent dat er ook minder kan worden uitgegeven. Hoe zit het nu met partner- en kinderalimentatie? VROUW legt de meestgestelde vragen voor aan juriste Karin van Doorn (31), oprichter van juridisch advieskantoor de Alimentatiebalie en gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Kun je het bedrag van de kinderalimentatie aanpassen?

„Ja, dat kan via de rechtbank of in onderling overleg. Degenen die moeite hebben met het betalen van de alimentatie moeten op zoek gaan naar een acute oplossing. Het beste dat je in deze situatie kunt doen is samen een nieuwe afspraak maken. Je kunt een herberekening laten maken om te kijken wat een realistisch bedrag zou zijn naar aanleiding van de nieuwe financiële situatie. Dat is echter niet verplicht.”

„Je kunt in principe gewoon aan de keukentafel een nieuw bedrag afspreken. Ik raad het aan om dat zwart op wit te zetten, dat kan gelden als bewijs van de nieuwe afspraak. Met een mondelinge overeenkomst kan dat niet. Zomaar stoppen met betalen mag overigens niet. Dat kan alleen als de rechtbank dat uitspreekt of als partijen dat in onderling overleg afspreken.”

Moet je aan instanties doorgeven dat het bedrag van de kinderalimentatie is aangepast?

„Dat is niet nodig. Wat ik wel aanraad, is om een verandering in partneralimentatie door te geven aan de Belastingdienst. Partneralimentatie wordt gezien als inkomen. Sommige mensen betalen iedere maand belasting, in plaats van een keer per jaar. Dat bedrag kan best hoog zijn. Het maandelijkse bedrag dat wordt betaald, is gebaseerd op het inkomen. Als het inkomen daalt, kan het bedrag dat maandelijks aan de Belastingdienst wordt betaald te hoog zijn. Hetzelfde geldt voor de betaler. Als je partneralimentatie betaalt, krijg je daar fiscaal voordeel over. Als dat wordt berekend op een hoger bedrag dan wat er uiteindelijk is afgesproken en betaald, moet er achteraf belasting worden terugbetaald. Dat is zonde.”

Heb je recht op meer kinderalimentatie nu de kinderen thuis zijn?

„Je krijgt niet meer kinderalimentatie als je thuis voor de kinderen zorgt. In de berekening wordt namelijk rekening gehouden met de zorgverdeling tussen beide ouders. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de tijd dat de ouder feitelijk voor het kind zorgt en de tijd dat het kind naar school gaat. Het kind wordt niet duurder vanwege het feit dat hij of zij alleen maar thuis is. Dat kunnen mensen wel zo ervaren, maar ze hebben geen recht op meer kinderalimentatie.”

Wat als je ex-partner is gestopt met betalen?

„In het uiterste geval kun je een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit kan echter alleen als je een uitspraak van de rechtbank hebt. Het LBIO is een overheidsinstelling die niet-betaalde alimentatie helpt te innen. Ik raad dit niet altijd aan, omdat je daarmee de problemen vaak juist groter maakt. Als je partner wel wíl betalen, maar het simpelweg niet kan, worden de geldproblemen alleen maar groter. En het betekent ook niet dat je het bedrag meteen gestort krijgt, want daar gaat namelijk wel wat tijd overheen. In deze tijd kun je het beste met elkaar om de tafel gaan zitten.”

Wat nou als we als ouders allebei geen geld hebben?

„In deze tijd wordt zowel de betaler als de ontvanger geraakt. Als er aan beide kanten niks te halen valt, houdt het op. Als deze crisis had plaatsgevonden in de tijd dat jullie nog samen waren, hadden jullie ook de uitgaven en levensstijl moeten aanpassen aan de situatie. Als de betaler minder of geen inkomen meer heeft, kan de ander niet niks gaan doen. Het beste is om allebei te snijden in de kosten, want er is helaas niemand anders die voor je betaalt.”

Hoe kun je het beste omgaan met moeilijkheden rondom kinderalimentatie in de coronacrisis?

„In ieder geval raad ik aan om nooit zomaar te stoppen met betalen. Dat doet de onderlinge verhoudingen en communicatie geen goed. Je bent van elkaar afhankelijk. Ik neem aan dat je er ook niet op zit te wachten dat je werkgever ineens stopt met betalen zonder dat je het weet. Het belangrijkste is écht om met elkaar te blijven communiceren. Probeer er onderling uit te komen en laat anders een herberekening maken. Wachten op de rechtbank duurt door corona erg lang, dus dan weet je sneller waar je aan toe bent.”

 

Door Melinde Jagga | Bron: Telegraaf.nl

Uw belastingaangifte en de alimentatie. De last minute tips!

Over minder dan een week dient de aangifte inkomstenbelasting 2019 te zijn ingediend. Zorg dat u dit op tijd doet of vraag uitstel aan om te voorkomen dat u een boete moet betalen. In deze blog een paar laatste tips voor het invullen van de belastingaangifte. Meer informatie over het verschil tussen bruto en netto alimentatie leest u hier.

Partneralimentatie

In de aangifte dient onderscheid gemaakt te worden tussen de alimentatieplichtige (de betaler) en de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). Als u betaalt, is de partneralimentatie een aftrekpost. Hierdoor daalt het inkomen waarover u belasting moet betalen.

Voor de ontvanger geldt dat diegene over de partneralimentatie inkomstenbelasting dient te betalen. U geeft dit dus op in box 1. Heeft u kosten gemaakt om de partneralimentatie vast te stellen, ter verdediging tegen een voorgestelde verlaging door uw ex-partner of voor het innen van de alimentatie? Een aantal van deze kosten kunt u opgeven als aftrekpost. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de advocaat, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten.

In het geval de partneralimentatie wordt afgekocht, dient u dit gehele bedrag in de aangifte over het betreffende kalenderjaar op te geven als aftrekpost respectievelijk als inkomen.

Voorlopige teruggave

Betaalt u partneralimentatie en krijgt u daar maandelijks een bedrag over terug van de belastingdienst? Check meteen even of de teruggave nog wel wordt berekend over het juiste bedrag. Is de hoogte van de partneralimentatie recent gewijzigd, maar heeft u deze nog niet doorgegeven aan de belastingdienst? Dan is het aan te raden om dit ook aan te passen. Dit heeft geen invloed op de belastingaangifte 2019. Maar het voorkomt dat u over 2020 een aanslag ontvangt en moet terug betalen.

Kinderalimentatie

Sinds 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Het bedrag wordt ook niet als inkomen gezien voor de ontvanger. Dus het bedrag aan kinderalimentatie is bruto en netto hetzelfde, omdat er geen belasting over hoeft te worden betaald.

Heeft u vragen over de alimentatie of wenst u de hoogte te wijzigen? Stel hier uw vraag. Wij helpen u graag met het maken van een herberekening.

De alimentatie stopt door het coronavirus. Toch?!?!

De 3 dingen die u wilt weten over het coronavirus en uw alimentatie.

Het coronavirus beïnvloedt het leven van iedereen. Heeft het ook gevolgen voor de alimentatie? De 3 meest gestelde vragen worden beantwoord.

 

  1. De kinderen gaan niet naar school en zijn nu overdag ook thuis. Ik zorg nu meer tijd voor de kinderen. Kan ik meer kinderalimentatie vragen?

    In de berekening voor de kinderalimentatie is rekening gehouden met de verdeling van zorgtaken tussen de beide ouders. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de tijd die u feitelijk bij de kinderen bent en de tijd die ze op school doorbrengen. Ondanks dat u meer tijd doorbrengt met de kinderen, is dat geen reden voor een stijging van de kinderalimentatie.

  2. Ik werk in de horeca en in mijn proeftijd ben ik ontslagen, omdat alle horecagelegenheden van de overheid moesten sluiten. Heb ik nu recht op meer partneralimentatie?

    Aangezien uw ontslag niet verwijtbaar is, kan het inderdaad zo zijn dat (tijdelijk) de partneralimentatie stijgt. Dit is onder meer afhankelijk van het inkomen (de draagkracht) van uw ex-partner. Als hij niet de draagkracht heeft om een groter bedrag te betalen, wijzigt de partneralimentatie niet.

  3. Ik heb als zzp’er minder inkomen, mag ik dan de alimentatie verlagen?

    Dit mag u niet zelf beslissen. Ook al is het Coronavirus een bijzondere omstandigheid dan nog gelden de gewone regels voor het wijzigingen van de alimentatie. Het is aan te raden om in onderling overleg met uw ex-partner een ander bedrag af te spreken. Dit kan ook een tijdelijke afspraak zijn voor een bepaalde periode.

Voorkom dat u in financiële problemen komt. Maak gebruik van de mogelijkheid om samen met uw ex-partner een andere bedrag aan alimentatie af te spreken. Wilt u weten welk bedrag bij uw tijdelijk verlaagde inkomen past? Wij helpen u graag verder door een herberekening te maken.

Mag u alle alimentatie houden?

U ontvangt iedere maand alimentatie. Moet u daar belasting over betalen of kan u het volledige bedrag gebruiken? Deze blog voorkomt dat u onaangenaam verrast wordt door de blauwe envelop van de belastingdienst.

Kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht om de eigen kinderen te onderhouden. Nadat de ouders zijn gescheiden, kan aan de ex-partner een bijdrage in de zorg en opvoeding worden betaald. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. Deze onderhoudsbijdrage wordt veelal betaalt aan de ex-partner die het merendeel van de tijd voor het kind zorgt. De kinderalimentatie is bruto en netto hetzelfde bedrag. Dat betekent dat de ouder die het bedrag ontvangt, geen belasting hierover hoeft te betalen. U mag dus het volledige bedrag aan kinderalimentatie houden.

Partneralimentatie

In het geval uw ex-partner aan u een bijdrage in het levensonderhoud betaalt voor uzelf, ontvangt u partneralimentatie. U heeft recht op partneralimentatie na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

De onderhoudsbijdrage die u ontvangt, wordt gezien als inkomen. Over het bedrag is nog geen belasting betaald, dat moet u als ontvanger nog betalen. U ontvangt dus een bruto bedrag, u betaalt belasting en houdt een netto bedrag over om te besteden.

Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van het totale bruto bedrag dat u jaarlijks ontvangt. Het bedrag dat u aan alimentatie ontvangt opgeteld met andere inkomensbronnen (inkomen van uw werkgever, een uitkering enz.) minus eventuele aftrekposten. Is het belastbaar inkomen in 2020 lager dan € 68.508,-? Dan betaalt u 37,35% belasting over de ontvangen partneralimentatie. Als u een hoger belastbaar inkomen heeft, betaalt u 49,50% aan belasting.

Een rekenvoorbeeld

U werkt en heeft een inkomen via uw werkgever van € 20.000,- bruto per jaar. Daarnaast ontvangt u per maand €1.000,- bruto aan partneralimentatie. Omgerekend is dit € 12.000,- bruto per jaar.

In totaal heeft u een bruto jaarinkomen van € 32.000,-.

U betaalt 37,35% aan belasting.

Dat betekent dat u over uw maandelijkse partneralimentatie van € 1.000,- bruto een bedrag van € 373,50 aan belasting betaalt. Het bedrag dat overblijft na het betalen van de belasting, in dit geval € 626,50 mag u zelf houden.

Wilt  u weten wat u overhoudt van de alimentatie? Stel hier uw vraag.